Skip to main content Skip to search

שירותים

משכורות

עריכת תלושי השכר החודשי בהתאם לדיני העבודה , דיווח תקופתי לרשויות .

הנהלת חשבונות

ניהול חשבונות שוטף לעצמאיים וחברות , דיווח תקופתי לרשויות .

ייעוץ מס

ייצוג לקוחות עסקיים ופרטיים בפני רשויות המס בישראל (מע"מ , מס הכנסה , המוסד לביטוח לאומי ) , עריכה והגשת דוחות שוטפים ושנתיים , הצהרות הון , דוחות להחזרי מס .

דוחות לרשויות המס

דוחות שוטפים למס ערך מוסף, מס הכנסה ניכויים ומקדמות , המוסד לביטוח לאומי , דוחות שנתיים והצהרות הון.

ליווי עסקי ופיננסי

לעצמאיים וחברות  משלב התכנון הראשוני וקבלת החלטות אסטרטגיות , גיוס ומימון פיננסי , דרך הפעילות השוטפת ועד  דוחות מעקב ובקרה בהתפתחות העסק , תוך שמירה על הוראות החוק וכללי האתיקה המקצועיים .

בודק שכר מוסמך

עורך ביקורות שכר בארגונים בהתאם להזמנת  מזמיני שרות אצל חברות שמירה , ניקיון והסעדה בהתאם לחוק הגברת האכיפה בדיני עבודה , התשע"ב 2011 והתקנות שתוקנו על פיו.

שינוי גודל גופנים
חייג עכשיו