אם הינך עונה לאחד הקריטריונים שלהלן , קיים סיכוי סביר שמגיע לך החזרים ממס הכנסה

עבודה בחלק מהשנה – אם לא עבדת 12 חודשים מלאים במהלך השנה .
תיאום של ניכויי מס משכר – אם עבדת כשכיר במקביל אצל מספר מעסיקים
נקודות זיכוי – אם לא ניצלת את מלוא נקודות הזיכוי המגיעות לך
כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי.
אישה זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת.
אישה עובדת שיש לה ילדים זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה
שלפני הגיעו לגיל 18 ול- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו ("ילוד") ובשנת הגיעו
לגיל 18. זכאות זו ניתנת גם לאב חד הורי המגדל את ילדיו .
משפחה חד-הורית – גם אב חד הורי זכאי לנקודת זיכוי נוספת לנקודות הזיכוי בגין ילדים כאמור בסעיף 4
תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח – תושבי היישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה.
חייל/ת משוחרר/ת – משירות סדיר בצה"ל ,משמר הגבול, שרות לאומי – נקודות זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן
השירות הסדיר בהתאם לפרוט הבא:
חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי,
חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לשתי נקודות זיכוי,
חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת,
חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת,
עולה חדש ותושב חוזר ותיק – עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. לפי הפרוט שלהלן:
3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה
2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים .
נקודת זיכוי אחת במשך 12 החודשים הנוספים.
תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012
ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.
זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד – אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו

בתנאים אלה:
הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 159,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2011) ואם יש לו בן זוג על 255,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2011).
יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127, טופס 116 א' (בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת), מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.

זיכוי בגין ילד נטול יכולת – עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).
ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
ניכוי – הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.
זיכוי – הפחתה מהמס, אשר בו חויב העובד.
פיצויי פרישה – פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:
משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2011 סכום של 11,650 ש"ח).
את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס.
כתב , ערך וליקט עבורך : שמעון מקייס יועץ מס מייצג – אפיקי הון