Skip to main content Skip to search

בדיקות שכר

"בדיקות שכר" זו המומחיות שלנו – התמחות בכל תחומי העבודה בעיקר בענפי  הניקיון , שמירה ומסעדנות

ניתן לצור קשר בטלפון 050-4906876     מייל: Mekayes.shimon@gmail.com

מהו בודק שכר מוסמך ?

בודק שכר מוסמך הינו מקצוע חדש בישראל .

המקצוע הינו אחת מהתולדות הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011 , אשר נכנס לתוקף ביום 19.6.2012.

מטרת החוק ותכליתו להגביר את האכיפה בדיני עבודה  על קבלנים בתחום השמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה ,בשלב זה נבחרו שלושת הענפים שבהם מועסקים אוכלוסיות מוחלשות , אולם כוונת המחוקק להרחיב את מעגל הבדיקות לכל ענפי המשק ולכל המעסיקים במדינת ישראל .

אחריות מזמין השרות אצל הקבלן המעסיק עובדים בענפים אלו, אינה נופלת מאחריותו של הקבלן המעסיק ,כנגד שניהם צפויים להינקט הליכים אזרחיים ופליליים גם יחד בכל הקשור למימוש ושמירה אחר זכויות עובדי הקבלן.

הסנקציות בגין הפרות החוק הינן מחמירות ומסתכמות בקנסות של עשרות אלפי שקלים, אחד הכלים המרכזיים להגנה כנגדן הינה העסקת בודק שכר מוסמך, אשר יבדוק ויוודא כי עובדי הקבלן מקבלים את שכרם בהתאם להוראות החוק!

משרדנו מעניק לחברות וארגונים שירותים של "בודק שכר", בהתאם להוראות החוק.

יתרונות השירותים הניתנים על ידינו:

✓ בודק שכר לעניין הוראות החוק לפי סעיף 40 א (בודק שכר מוסמך ).

✓ בעל ניסיון רב בבדיקות שכר בהתאם לדיני העבודה ולהסכמים קיבוציים.

✓ מתן הגנה נוספת לקבלן ולמזמין העבודה כנגד תביעות הנובעות מהוראות החוק.

✓ מתן שירותי בקרה נוספים וייעוץ שוטף.

✓ מתן מענה ללקוחותיכם במסגרת דרישות החוק, במקום עובדי החברה.

✓ שירותי מקצועי, אישי ומהיר בפריסה ארצית.

 

"בודק שכר" לשכירים

מעסיקים רבים אינם מקפידים על הוראות החוק והסכמי העבודה, בתי הדין לעבודה עסוקים בתביעות רבות של עובדים כנגד מעסיקים .

לצורך הגשת תביעה מנומקת ומבוססת על הוראות החוק יש לבדוק את תלושי השכר והתשלומים המשולמים לעובד ולגזור מכך את הזכויות שלא ניתנו לעובד כגון :

  • שעות עבודה ומנוחה , שבת, חג , יום מנוחה שבועי.
  • שעות נוספות.
  • דמי הבראה.
  • זכויות סוציאליות.
  • שכר מינימום.
  • תוספות נלוות לשכר.
  • תוספות שכר מכוח הסכמים קיבוציים ואישיים.

אנו נערוך עבורך את בדיקת תלושי השכר וכלל הזכויות המגיעות לך.

נכין עבורך דוח מפורט על כל הזכויות שלא קיבלת

מסמך זה מהווה חוות דעת מומחה כבסיס לתביעה בבית הדין לעבודה .

 ניתן לצור קשר בטלפון 050-4906876     מייל: Mekayes.shimon@gmail.com

שינוי גודל גופנים
חייג עכשיו